Przedszkole

 

Przedszkole ,,Zielony Zakątek” położone jest w spokojnej okolicy Żagania. Naszym dzieciom zapewniamy wspaniałą zabawę, doskonałą opiekę i bardzo dobre przygotowanie do szkoły. Przedszkolne sale są słoneczne i kolorowe, wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne. Dodatkową atrakcją dla dzieci są zajęcia prowadzone w języku angielskim i niemieckim przez doświadczonych nauczycieli w pracy z małymi dziećmi.  Wspieramy ekologię-nasi mali ekolodzy eksperymentują na świeżym powietrzu w zielonym ogródku. Pod okiem wychowawcy prowadzą uprawę warzyw. W naszym "Zielonym Zakątku" uczymy jak prawidłowo jeść aby być zdrowym i silnym. Oferujemy wychowankom specjalnie przygotowane posiłki w trosce o zdrowie naszych milusińskich.
 
Podchodzimy do każdego wychowanka indywidualnie. Proponujemy szereg zajęć w ramach czesnego, które realizujemy dopasowując do aktywności dzieci. Naszym zadaniem jest nauka samodzielności, umiejętności stawiania wyzwań i rozwiązywania problemów w dorosłym życiu.
 
Informacje ogólne:
  • czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.00
  • nowoczesne sale, meble, zabawki oraz wyposażenie
  • zamknięty, bezpieczny ogród i plac zabaw na terenie przedszkola
  • cztery posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek
  • smaczne posiłki przygotowane wg propozycji dietetyka
  • grupy wiekowe 15 i 20-osobowe pod opieką wychowawcy i jego asystenta
  • bogate zaplecze dydaktyczne

 

 

 

 

Oferujemy rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny 20% zniżki w opłacie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

 

 

PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

 
6.00 - 8.15 - Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, organizacyjne, zabawy według zainteresowań i inwencji w kącikach zabaw, praca wyrównawcza, stymulacyjna.
8.15 - 8.30 - Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
8.30 - 9.00 - Śniadanie.
9.00 - 11.45 - Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, czynności organizacyjne i samoobsługowe.
10.00 - 10.15 - Drugie śniadanie.
11.45 - 12.00 - Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 - Obiad.
12.30 - 13.00 - Czynności higieniczne oraz przygotowanie do odpoczynku.
13.00-14.15 - Relaksacja, odpoczynek. Zabawy i gry dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, zajęcia dodatkowe. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach.
14.15 - 14.30 - Czynności higieniczne i organizacyjne, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 - 14.45 - Podwieczorek.
14.45 - 17.00 - Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci w sali lub na powietrzu, praca indywidualna i wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domu.
 
 
Przedszkole Niepubliczne „Zielony Zakątek” jako Beneficjent z dniem 12.07.2022 roku rozpoczęła rzeczową realizację projektu pn.: „Zielony Zakątek – centrum nauki, badań i doświadczeń”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.